Your location:  Home  >  Bio-pharmaceutical IntermediatesBio-pharmaceutical Intermediates

                       Trifluorotoluene

                       Product Name: Trifluorotoluene
                       CAS No.: 98-08-8
                       Structure:
                       Trifluorotoluene

                       < Back >
                       Previous: 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
                       Next: Tetrafluoroterephthalonitrile
                       亚洲性爱网